Bir işletmenin hem geçmişine hem de geleceğine yönelik sağlam adımlar atması, iyi bir cari hesap yönetiminden geçmektedir. İlgili personellerin cari hesap nasıl tutulur konusunda Şirketin maddi tasarruflarının bir düzen altında tutulmasını sağlayan cari hesabın tutulması için birçok yöntem vardır. Günümüzde cari hesap yönetimi, çok kapsamlı programlar aracılığı ile verimli bir şekilde yapılmaktadır.

Cari Hesap Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan cari hesap, iki kişinin birçok kalemden doğan alacaklarını tek tek istemek yerine, hesap kesim tarihinde ödemek üzere kaydettikleri hesaptır. Kanunda cari hesap nasıl tutulur bilgisi bulunmamaktadır. Cari hesap, sürekli ticari ilişki kuran kişiler arasında tutulur. Devamlı birbirlerinden mal ya da hizmet alan kişiler, her alımda bir ücret ödemezler ve bunlar cari hesapta tutulur.

İnşaat alanında faaliyet gösteren X firması ile inşaat malzemeleri satan Y firması arasında cari hesap kurulduğunu düşünelim. Burada X firması inşaat başladıktan sonra ihtiyacı olduğu her ürünü günlük ya da haftalık olarak Y firmasında alır. Ancak her seferinde ücret ödemesi yapmaz. İnşaat bitiminde ya da, aralarında kararlaştırdıkları periyodik tarihlerde ödeme yapar. Her iki firma, işlemleri kendi cari hesaplarında kaydeder ve cari hesap takibi yapar.

Cari Hesap Neden Açılır?

Cari hesap nasıl tutulur ve neden tutulur sorusu, sürekli dile getirilmektedir. Bir firmanın alacaklarından ve borçlarından haberdar olması önemlidir. Cari hesap takibi ile alacakların durumu belirlenir ve aksama olanlar tespit edilir. Ayrıca alacakların geleceği tarihler üzerinden planlamalar yapılabilir.

Cari hesap; borçların ödenmesi bakımından da hayati önem taşır. Borçların vadesi ve tutarı günlük olarak cari hesap üzerinden belirlendiğinden, firma buna göre pozisyon alır. Borçların gününü kaçırmak ya da gününde hazırlıklı olamamak, şirketin prestijinin kaybolmasına sebep olur.

Cari Hesap İşlemleri Nasıl Yapılır?

Cari hesap tutulması için özel bir eğitime gerek yoktur. Cari hesap nasıl tutulur, hangi veriler önemlidir gibi temel bilgiler yeterlidir.  Şirket yöneticileri kendileri tutabileceği gibi, bu konuda özel bir personel de görevlendirebilirler. Ancak, cari hesap tutan kişinin rakamlarla arasının iyi olması önerilmektedir.

Cari hesabı tutan kişi ile genel muhasebeciyi karıştırmamak gereklidir. Genel muhasebeci şirket elemanı değildir ve hizmet akdi gereğinde firmanın devlete karşı sorumluluklarını yönetir. Cari hesap personeli ise firmanın kendi çalışanıdır ve cari hesap takibi işlemleri onun sorumluluğundadır.

Cari Hesap Nasıl Tutulur?

Cari hesap nasıl tutulur ve hangi rakamsal bilgileri içerir noktasında firmaların aralarındaki anlaşmalara bakmak gerekir. Genel nitelikli cari hesaplar tutulurken firmanın müşteri ve tedarikçileri için ayrı sayfalar oluşturulur. Alacak ve borç kısmını ayırdıktan sonra her bir firma için yapılacak tüm işlemler günü gününe kaydedilir. Ödeme yapıldığında cari hesap güncellenir ve kalan bakiye belirtilir. Daha sonraki işlemler bu bakiyeye eklenerek devam edilir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Firmalar cari hesap takibi yaparken çeşitli yöntemleri tercih edebilirler. Firmaların günlük yaptıkları işlemlerin sayısı, yapılan işlemlerin büyüklüğü, işlemlerin çeşitliliği ve diğer muhasebe işlemleri gibi kriterleri dikkate alan firmalar defter, Excel ya da programlardan birisinde karar kılmaktadır.

Cari Hesap Defteri

Cari hesap nasıl tutulur sorusunun en ilkel cevabıdır. Bütçesi ve işlem hacmi az olan firmaların cari hesap defteri tutarak, geleneksel yolları tercih ettiği görülmektedir. Genellikle firma sahibi tarafından tutulan cari hesap defteri, olumlu sonuçlar verse de geliştirilebilir değildir.

Cari hesap defterleri genellikle üç kısma bölünerek kullanılır. Alacaklar, borçlar ve vergiler olarak ayrılan defter, günlük olarak tutulmalıdır. Defterlerin en büyük dezavantajı anlık rapor gibi işlemlerin olmamasıdır.

Cari Hesap Excel Uygulaması

Firmaların tercih ettiği yöntemlerden birisi de Excel kullanmaktır. Oldukça kapsamlı bir veri işleme programı olan Excel, cari hesap yönetiminde başarılı olmaktadır. Birçok firmanın Excell ile işlerini görmeye devam ettiği bilinmektedir. Ancak çeşitli işlemleri bulunan ve iş hacimleri büyük olan firmalarda Excel kafa karışıklığına sebep olabilir, vakit kaybettirir ve veri güvenliği azdır.

Excel’de cari hesap nasıl tutulur ve Excel formülleri nasıl yazılır konusunda pratik olan görevliler çalıştırılmalıdır. Çünkü Excel ile cari hesap kayıtlarını tutmak için Excel’e özgü formüllerin de bilinmesi gerekir. Kullanıcıların bu formülleri öğrenmesi ve uyum sağlaması biraz daha uğraştırıcı olacaktır.

Excel’de müşteriler için ayrı ayrı sayfalar oluşturulur ve bu sayfalara cari hesap bilgileri işlenir. Cari hesap muhatabının kim olduğu, işlemin numarası, bakiyesi gibi sütunlar eklenir. Personellerinin performansını düşünen firmalar, Excel yerine özel programları tercih etmektedir.

Cari Hesap Programı

Ticaretin gereklerine uygun bir şekilde cari hesap tutmanın en iyi yolu, cari hesap programları kullanmaktır. Web sistemi ya da uygulama olarak elde edilebilecek cari hesap programları sayesinde, kayıtlar hızlı bir şekilde tutulur. Saygınlığı olan firmalarda cari hesap nasıl tutulur diye yapılan araştırmaların tamamında, cari hesap programları çıkmaktadır.

Cari hesap programları, ücretsiz de elde edilebilir. Ancak ileriye dönük bir uygulama için, profesyonel hizmet almak gereklidir. Cari hesap programları, tek bir tuşla şirketin tüm kayıtlarına ulaşmayı sağlarlar. Genel muhasebesi, özel muhasebeciler tarafından tutulan firmaların günlük işlemleri cari hesap programında sorunsuz olarak kaydedilir.

Cari hesap programları firmaların müşteri, toptancı, banka cari hesaplarını ayırt edilebilir şekilde düzenler. Böylelikle kesilecek faturalar, verilecek siparişler ve yapılacak ödemeler; sistematik hale getirilir.  Tüm firmalar özel olarak takip edilir, gecikmeler raporlaştırılır. Gecikmeler ile ilgili e-posta bilgilendirmesi gibi özel araçlar aktif edilebilir.

Negrumu ücretsiz 14 gün boyunca kullanmanın tam zamanı.