Online Banka Entegrasyonu Nedir, Nasıl Yapılıyor?

Müşterilerin farklı bankalardaki hesaplarını ve bilgilerini API’ler kanalıyla tek bir uygulama üzerinde bir araya getiren Açık Bankacılık, bu çalışma prensibi nedeniyle API Bankacılığı olarak da biliniyor. API’ler bankaların veri tabanlarında tutulan bilgilerin müşteri isteği üzerine güvenli teknolojik yazılımlar sayesinde 3. Parti şirketlerle paylaşılmasını sağlıyor. Online Banka Entegrasyonu olarak bilinen API yönetimi, müşterilerin kendi bilgileri üzerinde söz sahibi olduğu yeni bir bankacılık deneyimi sunulmasına yardımcı oluyor.

Ödeme Hizmetleri Direktifi düzenlemeleri olan PSD ve PSD2 ile birlikte Avrupa’da bankaların müşteri bilgilerini (API) üçüncü parti kuruluşlara (çoğunlukla FinTechl’er) açma zorunluluğu getirilmesi Açık Bankacılık teknolojilerinin gelişimini hızlandırdı. Türkiye’de de ekonomi ve finans yönetimi tarafından yapılan yasal düzenlemeler ile  Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Açık Bankacılık kavramı ilk kez gündeme geldi.

Bu yasal düzenlemenin ardından Türkiye’deki bankaların API’lerini paylaşmaya başlaması Türkiye’de Açık Bankacılık uygulamalarının sayısını hızla artırdı. Online Banka Entegrasyonu için bir Açık Bankacılık uygulamasını tercih etmeniz ve vereceğiniz yetki ile tüm banka hesaplarınızdaki verileri bu platforma kolayca taşıyabilirsiniz.

Online Banka Entegrasyonu’nun Sağladığı Kolaylıklar Neler?

Açık Bankacılık uygulamaları ile banka müşterileri, tüm bankalardaki online bankacılık uygulamalarının her biri için ayrı ayrı giriş yapma derdinden kurtuluyor. Tüm bankalardaki hesap hareketlerini sadece bir ekrandan görüntüleyebiliyor, ödemelerini ve hesap yönetimini sağlayabiliyor. Finansal süreçlerde bankalara göre değil; bankacılık işlemlerine göre yönetim, analiz ve kontrol sağlanabilmesi sayesinde emek ve zaman bakımından ciddi avantajlar sunuyor. Elde edilen ve tek bir platformda toplanan veriler, yönetim süreçlerini dijitalleştiren ERP ve muhasebe programlarıyla kolayca entegre edilebiliyor. Böylece şirketler muhasebe ve finansal yönetim sürecinde ciddi bir otomatizasyon sağlayarak hata payını en aza indirebiliyor.