Perakende Nedir?

Ticari konular için kullanılan perakende kelimesi, farklı mal veya ürünlerin ayrı ayrı ve tek şekilde satılması üzerinden değerlendirilmektedir. Özellikle, ‘perakende satış’ kelime grubu üzerinden yaygın olarak ele alındığını dile getirmek mümkün. Pek çok farklı dükkanın camın önünde perakende kelimesi ile karşılaşılmaktadır. Burada anlatılmak istenen o mağaza içerisinde ürünlerin ayrı olarak satıldığını ifade etmektir. Zira bazı mağazalar toptan şekilde satış yaptığı için, bu tür açıklamalar getirir. Aynı zamanda gündelik yaşamda cümle içerisinde veya tek başına da amaca uygun kullanılabilir.

Stok nedir?

Bir işletmenin satmak, tüketmek ya da üretimde kullanmak üzere edindiği hammadde, malzeme, yan mamul, mamul, artık, hurda vs. gibi satılacak ya da işlenecek işleme giren varlıklardır.
Stok, Vergi Usul Kanunu’nda emtia olarak adlandırılmıştır.

Stok takibi nedir? Stok takibi; tedarik edilerek ya da üretilerek elde edilen, kullanılmadan ya da müşteriye arz edilmeden önce belli bir süre bekletilen ürünlerin miktarıdır. Dolayısıyla bir işletmenin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyişi için oldukça önemlidir.

Stok takibi neden önemlidir?

Stok takibi, bir işletmenin faaliyetini yürütebilmek için satmak üzere aldığı ya da satılacak ürünü üretmek için kullandığı malzemelerin kaydıdır. Bu kaydın amacı işletmenin karlılığını arttırmak için stok ve üretim maliyetlerini en aza indirecek stoklama seviyesini tutturmaktır. Stok takibi, müşterilerin hangi dönemlerde ne gibi taleplerinde artışlar olduğunu analiz etmenize de yardımcı olur.

İş organizasyonunuzu profesyonel bir şekilde yapabilmeniz, Sisteminize yapılan giriş ve çıkışların dengelenmesi rahatça sağlayabilmeniz Gereksinimlerinizi belirleyerek hangi ürün için ne zaman sipariş vermeniz gerektiğini netleştirmeniz açısından stok takibinin önemi büyüktür.
Stok yatırımları en aza indirilerek müşteriye de talep edilen ürün eksiksiz olarak arz edilmeye çalışılır. Bunun yanında arz hızını yükseltmek, etkin bir tedarikçi zinciri kurmak, devamlı ve düşük maliyetli tedarik sağlamak stok takibinin amaçlarındandır.

Stok takibi nasıl yapılır?
Stok takibi birçok yolla yapılabilir; kağıt kalem ile, Excel benzeri bir program ile, kendi yazılımlarınız ile, stok takibine özel yazılımlar ile. Online stok takip programı Regnum ise size fatura takibi, cari hesap takibi, gelir gider takibi, raporlama, e-fatura ve online tahsilat ile entegre bir şekilde stok takibi sunar.